Loading Events
Hình ảnh logo "Con Diều Vút Bay" - 2023 JCI Vietnam Academy

08:00 - 10:00

GALINA HOTEL

Module 1: How to Control Your Attitude and Commit for a Change 
Kiểm soát thái độ và cam kết thay đổi.

Mục tiêu:

– Understand interrelation of thoughts, feeling and action (Mối liên hệ giữa suy nghĩ, cảm xúc và hành động)
– Distinguish positive and negative emotion and control your “Hot Button” (Phân biệt cảm xúc tiêu cực, cảm xúc tích cực và kiểm soát “chiếc công tắc” bên trong bạn)
– Defining what keeps us away from change and commit (Xác định những yếu tố khiến bạn không thể thay đổi hay thực hiện cam kết)