1688908564-Frame_Avatar_Academy_2023.png

TẠO ẢNH ĐẠI DIỆN
2023 JCI VIETNAM ACADEMY

  1. Tải lên hình ảnh của bạn (để đẹp nhất nên dùng ảnh vuông)
    Kéo thả hoặc bấm để tải ảnh lên.
  2. Sử dụng các công cụ ảnh để chia tỷ lệ, xoay và di chuyển hình ảnh của bạn qua bản xem trước.
  3. Chọn khung.
  4. Tải ảnh.
  5. Thay đổi Avatar trên Facebook, Zalo... để hưởng ứng sự kiện