2023 JCI VIETNAM ACADEMY

CÁC LOẠI VÉ THAM DỰ

Normal

Ngày
Giờ
Phút
Giây
Đã hết hạn đăng ký

Normal A

Hot
3.300.000 đ
 • Chương trình tham dự gồm:
  - Train the Trainer (2 ngày 1 đêm)
  - Leadership Academy (1 ngày 1 đêm)
  - Đêm Căng Diều
 • Train The Trainer Kit
 • Leadership Academy Kit
 • 2 bữa ăn trưa
 • Hạn đăng ký:
  13/07/2023 đến 20/07/2023

Normal B

Hot
2.300.000 đ
 • Chương trình tham dự gồm:
  - Leadership Academy (1 ngày 1 đêm)
  - Đêm Căng Diều
 • Leadership Academy Kit
 • 1 bữa ăn trưa
 • Hạn đăng ký:
  13/07/2023 đến 20/07/2023

Early Bird

Ngày
Giờ
Phút
Giây
Đã hết hạn đăng ký

Early Bird A

Sale
3.000.000 đ Giá tốt
 • Chương trình tham dự gồm:
  - Train the Trainer (2 ngày 1 đêm)
  - Leadership Academy (1 ngày 1 đêm)
  - Đêm Căng Diều
 • Train The Trainer Kit
 • Leadership Academy Kit
 • 2 bữa ăn trưa
 • Hạn đăng ký:
  26/06/2023 đến 12/07/2023

Early Bird B

Sale
2.000.000 đ Giá tốt
 • Chương trình tham dự gồm:
  - Leadership Academy (1 ngày 1 đêm)
  - Đêm Căng Diều
 • Leadership Academy Kit
 • 1 bữa ăn trưa
 • Hạn đăng ký:
  26/06/2023 đến 12/07/2023

Last - Minute

Ngày
Giờ
Phút
Giây
Đã hết hạn đăng ký

Last - Minute A

Hot
3.500.000 đ
 • Chương trình tham dự gồm:
  - Train the Trainer (2 ngày 1 đêm)
  - Leadership Academy (1 ngày 1 đêm)
  - Đêm Căng Diều
 • Train The Trainer Kit
 • Leadership Academy Kit
 • 2 bữa ăn trưa
 • Hạn đăng ký:
  21/07/2023 đến 26/07/2023

Last - Minute B

Hot
2.500.000 đ
 • Chương trình tham dự gồm:
  - Leadership Academy (1 ngày 1 đêm)
  - Đêm Căng Diều
 • Leadership Academy Kit
 • 1 bữa ăn trưa
 • Hạn đăng ký:
  21/07/2023 đến 26/07/2023
2023 JCI VIETNAM ACADEMY

Thông Tin Liên Hệ

JCI Khanhhoa

Địa điểm

Galina Hotel

Hotline

0935056216

Email

jcikhanhhoa@jcvn.org