Loading Events
Hình ảnh logo "Con Diều Vút Bay" - 2023 JCI Vietnam Academy

15:00 - 17:00

GALINA HOTEL

Module 2: High Impact Content
Nội dung có tính tác động cao.

Mục tiêu:

– Add impact on content of the training (Thêm tính tác động vào nội dung đào tạo)
– Add impact of opening and closing of the training (Thêm tính tác động vào bài mở đầu và bài kết thúc khoá học)
– Learn from ways to enhance the key message (Học hỏi từ cách phát triển thông điệp chính)