Loading Events
Hình ảnh logo "Con Diều Vút Bay" - 2023 JCI Vietnam Academy

10:00 - 12:00

GALINA HOTEL

Module 5: Enhancing Delivery 
Phát triển kỹ năng truyền đạt.

Mục tiêu:

– Understand the congruency of verbal and non-verbal message (Cách sử dụng thông điệp bằng lời nói và thông điệp phi ngôn ngữ.)
– Enhance the dynamic of the delivery (Năng nổ hơn trong truyền đạt.)
– Learn the Self-confidence and Delivery dynamic’s interrelation (Mối quan hệ giữa sự tự tin và kỹ năng truyền đạt)