Mr. Esunge Ariunbold

Chức danh hiện tại: – JCI Mongolia Academy Trainer – CEO Coach Lab – JCI SDC Global Chairperson’s PA Chương trình đào tạo tại JCI Vietnam: [JCI LEADERSHIP COURSE] CÁCH GIAO TIẾP HIỆU QUẢ TRONG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC ĐA THẾ HỆ Thời gian: 20h00, thứ ba, ngày 04/7/2023 Hình thức: Online qua Zoom Mỗi

Mr. Chinzorig Enkhtaivan

Chức danh hiện tại: – 2023 Skill Development Committee (SDC) Global Chairperson – Co-Founder JCI Mongolia Academy – JCI Mongolia Head Trainer Chương trình đào tạo tại JCI Vietnam: DEVELOPING THE LEADER IN YOU – PHÁT TRIỂN TIỀM NĂNG LÃNH ĐẠO BÊN TRONG BẠN Bạn có bao giờ tin mình có tiềm năng lãnh đạo?